Artpark – Prostorový průvodce současným uměním

2016

Horák/Freitagová/Kakalík/Galerie Rudolfinum

Snahou autorů Artparku bylo najít srozumitelný model prezentace dějin umění, ale i jeho současných podob. Do té doby nerealizovaný koncept prezentace nacházel kvalitní a funkční model komunikace a snažil se pomoci zprostředkovat výtvarné umění široké veřejnosti. V prostorách GR vznikla jakási učebnice výtvarného umění ve 3D rozměru, která nabídla nové podněty všem návštěvníkům galerie, včetně nejmladší generace. Tento speciální prostor galerie otevřel témata, která se vztahovala k podobám současného umění a jeho návštěvníci tak byli připraveni na otázky a podněty, které nabízely v GR. Projekt Artparku nebyl ani po realizaci úplně dokončený, naopak měla být využívána jeho mobilní povaha a jeho schopnost neustále modelace a schopnosti generovat stále nové otázky a zdroje inspirace. Artpark plnil po několika let své poslání a stal se místem setkávání rodin s dětmi, studentů škol, běžných návštěvníků i umělců. Postupně rozšiřoval nabídku workshopů a doprovodných programů, vznikl tým lektorů, kteří ho aktivně využívali. Artpark byl pojatý komplexně a v rámci GR fungoval jako samostatná jednotka včetně vlastní grafické podoby nebo PR.

Realizace: Ondřej Horák, Martina Freitagová

Architektura: Zbyněk Baladrán

Výtvarná spolupráce: Kakalík, Jiří Franta, David Böhm, Markéta Hlinovská