Atrium

2021

Fuczik/Galerie Atrium

 

Galerie Atrium na Žižkově je prostor zaměřený na projekty, jejichž cílem je vyvolávat diskuzi, otevírat aktuální společenská témata a nabízet alternativní odpovědi. Takto chápaná galerie není místem jen pro profesionální umělkyně či umělce, ale do dramaturgie výstav začleňujeme také nejrůznější odborníky, organizace či instituce zaměřující se na sociální, společenská či environmentální témata.

Naším programem je snižovat rozdíl mezi vystavujícími autory/autorkami a návštěvníky. Výstavní projekty nabízí nejrůznější způsoby, jak se do nich aktivně zapojit a stát se jejich součástí. Nevytváříme hranice ani bariéry, uplatňujeme rovný a inkluzivní přístup. Interaktivní expozice záměrně nabízejí složitější problémy srozumitelným jazykem. Samozřejmou součástí programu jsou akce pro školy, odbornou i laickou veřejnost a vzdělávací aktivity. Vytváříme nabídku pro aktivní zapojení návštěvníků. Výstavní projekty v galerii nekončí dnem jejich zahájení. Naopak.

Nebojíme se uvažovat o prostoru galerie jako o místě pro edukaci. Jsme edukativní galerie v nejširším slova smyslu. Tomu přizpůsobujeme interaktivní, komunikativní i vizuální přístup. Hledáme způsob, jak udělat tato témata srozumitelnými všem sociálním, genderovým a věkovým skupinám. Na podobě takto vnímaného prostoru se může svými reakcemi či nabídkami podílet každý.