CJCH: 555

2011 – 2015

Horák/Společnost Jindřicha Chalupeckého

Hluchá/Lindaurová

5 umělců/5 měsíců/5 míst

Mezi lety 2011 a 2015 proběhly více než dvě desítky prezentací finalistů CJCH ve veřejném prostoru měst po celé ČR. Jejich smyslem bylo představit umělecký přístup současných umělců a umělkyň co nejširší společnosti tak, aby se mohli s jejich tvorbou kvalitně a bez zábran seznámit. Odstranění bariéry mezi umělcem (nebo institucí) umožnil do té doby nerealizovaný přímý kontakt mezi umělcem a příjemci z řad nejširší veřejnosti. Prezentace realizovaly samotní umělci v místech, která si sami zvolili. Díky tomu se s jejich prací i s umělci samotnými mohli seznámit děti z mateřské (Baráčková) i základní školy (Lang, Loskot), obyvatelé Kytlice (Ther), návštěvníci karlovarského MFF (Velíková), Ondřejovské hvězdárny (Sceranková), plzeňské budovy rozhlasu (Štětina), hostivařského zahradnictví (Thýn), Koněpruských jeskyní (Sterec) či sociálně odloučení obyvatelé Nádražní ulice v Ostravě (Čermák). V rámci projektu 555 se uskutečnily také mimořádné performativní akce v centrech Prahy, Brna, Ostravy, Bratislavy, Plzně či Hradce Králové (Franta/Böhm, Houdek, Fröhlich, L. Sceranková, Kohout), desítky debat, projekcí či nejrůznějších dalších prezentací. Pro představení finalistů ročníku 2012 a 2013 vznikly mobilní “stavebnice”, které vytvořili studenti architektury FAVU a UMPRUM.