Ikebana

2006

Fuczik

Ikebana patří do série maleb na kartonu, které byly vytvářeny pro konkrétní prostor. Ikebana byla na jeden večer umístěna do interiéru vietnamského bistra na pražském Andělu. Následovala společná večeře – vernisáž s přizvanými přáteli. Podobně probíhaly další akce, jejichž záměrem bylo vnímat výtvarná díla v dalších souvislostech a vnímat umění jako záminku pro setkávání mimo oficiální galerijní prostory nebo instituce.