Pavilon

2007

Fuczik

J. Horák/Talacko

Výstavní koncept galerie Pavilon využíval prostor Vinohradské tržnice ještě před její rekonstrukcí. Stejně jako v Budapešti (Art in box) se jednalo o nevyužité prosklené boxy, z nichž jeden sloužil ke kurátorským výstavám, který vedla skupina studentů pražské AVU. Základem instalace byla stavba z latí a igelitové fólie, která představovala „architekturu“, doplněná o řadu obrazů, portrétů a figur na kartonu vytvářejících dojem fiktivního děje.