Obrazy pro nevidomé

2009–2010

Horák/Linek/Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana/Galerie Středočeského kraje (GASK)

Ve spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana vznikly během jednoho roku haptické převody význačných děl českých umělců a středověké Iluminace, jejichž autorem byl grafik David Linek. Díla pocházející ze sbírky GASK posloužila jako předloha pro vytvoření haptické matrice (z vrstveného papíru), která byla později převedena do hliníkové a umělohmotné formy. Tato forma nejlépe vyhovuje lidem s postižením zraku či nevidomým k rozeznání nejmenších detailů díla. Lidé s postižením zraku se tak mohli poprvé seznámit s pracemi umělců a umělkyň mezi kterými byli např. Josef Čapek, Jan Zrzavý, Toyen či Mikuláš Medek. Navíc vznikla haptická verze historické kutnohorské Iluminace. Haptická díla byla nainstalována do stálé sbírky GASK a zároveň vznikl celý průvodcovský koncept pro návštěvníky galerie s postižením zraku. Součástí konceptu byl i vznik galerijního Festivalu pro lidi s postižením zraku (uskutečnil se 2011) ve spolupráci s organizací SONS ČR. V rámci festivalu se uskutečnila projekce filmu pro nevidomé (s audio popisem) nebo dlouhodobá instalace umělce Tomáše Vaňka, který vytvořil zvukovou instalaci uvnitř galerie.