Obrazy u seniorů

2010

Horák/Domov pro seniory Barbora v Kutné Jiřička/Sybolová/Bergmanová/Galerie Středočeského kraje (GASK)

“Depozitář je domovem pro obrazy, domov pro seniory je depozitářem pro lidi.”

Podstatou projektu byl výběr děl (ze sbírek GASK), která byla  stejně stará jako senioři z Domova seniorů Barbora v Kutné Hoře. Seniory a díla tak spojovalo pouze stejné „datum narození“. Umělecká díla se na 24 hodin ocitla na pokojích seniorů, kteří si sami určili jak a kam je chtějí v pokoji nainstalovat. Mezi vybranými díly byly např. obrazy Kolotoč z roku 1929 od Karla Holana nebo Dívka s baretem z roku 1934 od Eduarda Stavinohy a další. Průběh projektu a rozhovory se seniory, kteří často překročili osmdesát let natáčela umělkyně Eva Jiřička. Dále následovala individuální debata nad díly (jak je díla oslovila, co jim připomínají, o jejich vlastních obrazech, které měli během života ve svých domovech apod.) mezi seniory a autory projektu, později proběhla prezentace kurátorky Marie Bergmanové, která nabídla kunsthistorický výklad. Cílem projektu byla především aktivizace starých lidí, kteří se již jen obtížně dostávají mimo prostory Domova. Projekt měl ve stejném roce ještě jedno pokračování.