Podivuhodné dejiny umenia podľa profesora Škrečka

2018

Fuczik/Kakalík

Řada animovaných snímků, která jsou věnována vybraným slovenským umělcům a umělkyním vznikla v rámci vzdělávacích aktivit Slovenské národní galerie (SNG). Jednolivé díly jsou věnované umělkyním Marii Bartuszové nebo Anně Daučíkové, umělcům Juliusi Kollerovi, Romanu Ondákovi nebo architektovi Vladimíru Dedečkovi.

SNG zařadila jednotlivé díly do nabídky doprovodných programů galerie, vznikla k nim řada dalších materiálů a aktivit, které jsou využívané v nabídce stálých programů.