Praha-hranice

2017–2019

Horák/Centrum integrace cizinců (CIC)

Snahou projektu Praha-hranice bylo aktivně propojit cizince žijící v Praze s výtvarnými umělci či studenty uměleckých škol a zajistit podmínky pro vznik společného díla nebo projektu. Výstupem tedy byla vzájemná spolupráce. Smyslem celého projektu bylo cizince žijící na našem území aktivizovat a integrovat pomocí umění. Záměr vznikl na základě debaty s respektovanou organizací Centrum integrace cizinců (CIC) zaměřenou na začleňování cizinců do české společnosti a z deklarovaného zájmu a potřeb cizinců (azylantů, uprchlíků, čekatelů) žijících na našem území. Dohromady se projektu zúčastnilo na dvě desítky osob a ve dvou fázích trval více než dva roky. Projekt probíhal – až na výstavní část – na dobrovolnické bázi, tedy bez nároku na honorář. Účastníky projektu byli ženy a muži nejrůznějšího věku a sociálních vazeb, kteří pochází např. z Ruska, Ukrajiny, Lotyšska, Slovenska, Vietnamu, Finska, Bulharska, Mexika nebo Venezuely.

V roce 2018 se stal projekt součástí Festivalu 4+4 dny v pohybu a o rok později se uskutečnila výstava Jaké hranice? tvořená díly z projektu v OGV v Jihlavě.

Umělci, kteří se projektu zúčastnili: Mira Gáberová (SK), Veronika Leová (VIE), Alexandra Yordanova (BG), Petr Philippov (RU), Kristopher Pateau (FIN), Niky Milev (BG), Emily Brandi (D), Anastasia Miasnikova (BL), Alena Mileva (BG), Ruta Putramente (LT), Ondřej Brody (CZ ), Cristian del Risco (CUB), Katarina Bohac Linares (VEN), Anna Radeva (SK), Isrohan Alvarez (MEX), Hiep Duong Chi (VIE), Larysa Gladysh (RU) a další.