Skobičiny

2018–2019

Horák/Kakalík/Procházková/Déčko (ČT:D)

Skobičiny jsou animovaný pořad České televize (Déčko) o českém výtvarném umění, kde v 16 krátkých samostatných epizodách představujeme hravou a srozumitelnou formou historii i současnost českého výtvarného umění. Pomocí dialogů mezi jednotlivými postavami nabízíme možnost poznat podoby výtvarného umění, umělecké směry, výrazná díla a jejich autory. Cyklus je směřován především k dětem, ale zvolená forma je srozumitelná obecně širšímu spektru diváků. Hlavním námětem jednotlivých dílů je vždy ústřední dílo (obraz, fotografie, socha, film) zavěšené (umístěné poblíž) na skobě či hřebíku a popisované našimi postavami, díky kterým se postupně dozvídáme o díle nejrůznější zajímavé informace a souvislosti.

V jednotlivých dílech se představila díla umělců jako jsou Josef Čapek, Jan Zrzavý, Toyen, Václav Špála, Kamil Lhoták, Jiří Kolář nebo Krištof Kintera či Tomáš Vaněk.

Link: https://decko.ceskatelevize.cz/skobiciny