Věznice: místo pro umění

2010–2011

Horák/Reková/Vězeňská služba ČR/Mediační a probační služba

Günzlová/Vinglerová

S pomocí zástupců Mediační a probační služby a Vězeňské služby došlo k vytipování 6 věznic (jedna pro odsouzené ženy) na celém území ČR. První fáze projektu spočívala v dopisování mezi odsouzenými a autorem projektu (Horák). Záminkou pro dopisování bylo hledání vybraných umělců, jejichž díla se později objevila ve věznicích. Druhá část současně zapojovala umělce, kteří v interakci s odsouzenými společně pracovali na vytvoření uměleckých děl. Celý projekt trval více než rok, v jeho závěru se uskutečnila v každé z věznic improvizovaná výstava děl umělců, s jejichž tvorbou se odsouzení mohli seznámit v první fázi projektu: Toyen, A. Diviš. J. Slavíček, O. Gutfreund, V. Boudník, Z. Rykr, E. Kmentová.

V roce 2012 se navíc uskutečnila výstava  projektů vzniklých mezi dvojicemi umělců a odsouzených nazvaná Věznice: místo pro umění v Centru současného umění DOX, později byla výstava přenesena do Moravské galerie v Brně. Projekt Věznice: místo pro umění vznikl bez jakékoliv grantové a další finanční podpory.

Umělci zapojení do projektu: M. Pěchouček, E. Koťátková, P. Sterec, T. Svoboda, M. Hlinovská, T. Sochorová, A. Vačkář, J. Franta, D. Böhm, K. Bažantová, Pasta, M. Číhal, B. Lhotáková, J. Kochánková, O. Maleček, Jaromír 99, M. Zet, K. Kunc, F. Cenek, V. Chalánková, B. Spáčilová. M. Ladrová, P. Fexová, T. Dámcová, O. Bystřický, P. Herotová, B. Motlová, B. Tollar.