Ruka na konci ramene

(Spolu)práce v českém a slovenském umění

2021-2022

Horák/Chalupová/Loskot/8smička Humpolec/VSG Košice

Výstava sledovala historii a současnost projektů, ve kterých se umělci zaměřují na práci se společenskými a sociálními skupinami mimo výstavní prostor. Tento druh umělecké spolupráce u nás vzniká nárazově už od poloviny minulého století. Díky realizaci mimo institucionální rámec je však minimálně vizuálně či teoreticky zdokumentován.

Nejčastějším námětem participativních projektů je od počátku spolupráce se společenskými minoritami, sociálně odloučenými skupinami nebo vyloučenými komunitami. Situace, kdy umělci dostávají možnost vystoupit z tradičního uměleckého modu a aktivně se zapojit a uplatnit svoji práci mimo běžný rámec. Ten má zdánlivě široké rozpětí, od tradiční výstavní síně až k mimogalerijním projektům, realizací ve veřejném prostoru, aktivistických performance až k různým dalším specifickým podobám. Výstavní projekt představil v několika kapitolách konkrétní projekty a výstupy českých a slovenských umělců.

Na výstavě jsou zastoupeny práce Vladimíra Boudníka, Márie Bartuszové, Kateřiny Šedé, Tomáše Rafy, Evy Jiřičky, Isabely Grosseové, Jespera Alvaera, Aleše Čermáka, Jiřího Franty a Davida Böhma, Pavla Sterce, skupiny Rafani, Matěje Smetany, Hynka Alta, Monogramisty TD, Mileny Dopitové, Daniely Krajčové, Oto Hudce a dalších.

Sborník Ruka na konci ramene

Grafická úprava: Štěpán Malovec, Martin Odehnal                              Autoři textů: Anežka Chalupová (8smička Humpolec), Michaela Sidenbergh (Židovské muzeum Praha), Petra Hanáková (SNG), Daniela Čarná (Kunsthalle Bratislava), Sylvie Šeborová (MG), Alexander Peroutka (GVO Náchod) a Ondřej Horák (MUS).